Je kunt ook een sterke emotie of gevoel in jezelf ervaren zonder dat je daarvoor een aanleiding kunt ontdekken. De emotie lijkt als een sluier aanwezig te zijn in je leven. Misschien voel je je wat afgevlakt of is er weinig ruimte om andere gevoelens te ervaren. Je kunt dan proberen de emotie die je dwarszit te onderdrukken, omdat je jezelf er niet in wilt verliezen. Dit kost vaak veel energie en is op de lange termijn onhoudbaar waardoor het juist leidt tot een uitbarsting of zelfondermijning.

Oorspronkelijk is een emotie bedoeld als belangrijk signaal van binnenuit, zodat je ernaar kunt handelen ten behoeve van je welzijn. In de huidige maatschappij is de taal van de emotie op de achtergrond geraakt. Maar de emotionele lading in jou zit er niet voor niets. Ze vertegenwoordigt onderdrukte verlangens, weggestopte kwetsbaarheden. Door je open te stellen voor je gevoelens, ze met je bewustzijn te omgeven, verdiep je je in wat er binnen in jou leeft. Wanneer je voor jezelf contact maakt op een manier die goed en veilig voelt, krijg je inzicht in wat er leeft in jou. Dit helpt je om je vanuit authenticiteit en in harmonie met jezelf op te stellen in je dagelijks leven.